2024-06-20 till 2024-08-11

Sommarschema

Vi har sommarschema från 20/6 till 11/8. Vi kommer försöka ha sittningar varje onsdag och söndag men se gärna till schemat på hemsidan för vilka dagar som gäller.

För medlemmar

2024-08-17

Introduktion

Introduktion till zenbuddhistisk meditation på Stockholm Zen Center lördag 17:e augusti kl. 13:00-17:00. Kostnaden är 600 kr och inkluderar en gratis prova-på-månad då du kan delta i verksamheten så mycket du vill.
För anmälan, kontakta: introduktion@stockholmzencenter.se

För alla

2024-09-14

Introduktion

Introduktion till zenbuddhistisk meditation på Stockholm Zen Center lördag 14:e september kl. 13:00-17:00. Kostnaden är 600 kr och inkluderar en gratis prova-på-månad då du kan delta i verksamheten så mycket du vill.
För anmälan, kontakta: introduktion@stockholmzencenter.se

För alla

Stockholm Zen Center är ett zenbuddhistiskt tempel beläget på Södermalm i Stockholm. Vår verksamhet utgörs framförallt av zazen; zenmeditation. I samband med zazen ges också buddhistisk undervisning i olika former. Vi arrangerar även introduktioner till zazen för nybörjare. Datum för nästa introduktion finns under aktuellt till vänster på sidan. Om du vill anmäla dig till en introduktion gör du det på introduktion@stockholmzencenter.se, och om du har allmänna frågor om vår verksamhet kan du maila på info@stockholmzencenter.se.

Introduktionskurser

För dig som är ny inför zen håller vi regelbundet introduktioner i zazen. De pågår i ungefär fyra timmar där vi går igenom grunderna i zazen och vad som utmärker zen som tradition. Vi tar upp olika sittställningar och meditationsövningar samt buddhistiska ritualer vid Stockholm Zen Center. Du får också prova på att göra zenmeditation. Introduktionen kostar 600 kr och datum för nästa tillfälle hittar du under aktuellt till vänster på sidan. Varmt välkommen!

Zen och zazen

Det japanska ordet ”zen” har sitt ursprung i sanskritordet ”dhyana” som helt enkelt betyder meditation. Det mest centrala i zen är zazen, d v s sittande meditation (za = sitta) men man säger att zen inte bara är något som man gör när man sitter i ned i stilla meditation, zen är också ett sätt att vara, en livshållning som kan genomsyra zenutövarens hela liv. Zazen, den sittande meditationen är dock basen för denna livshållning. I zazen bringas sinnet till stillhet och klarhet genom total uppmärksamhet på meditationsövningen.

Uppmärksamhet är ett vanligt förekommande ord i zen och genom hängiven uppmärksamhet, både under sittande meditation och annars, kan man utvidga sinnet mer och mer och därmed komma till uppvaknande; insikt i sinnets sanna natur. Med hjälp av zazen ”tränar” man sitt sinne att bli mer och mer uppmärksamt och närvarande. Det innebär också att man tränar sinnet att fungera på ett nytt sätt, man lär sig att släppa gamla invanda tankesätt, idéer och åsikter. På så sätt öppnas möjligheten att vara helt och fullt i nuet och låta allting födas på nytt i varje ögonblick. Större närvaro och öppenhet leder också till insikten om att allting är ett och sammanlänkat. Detta i sin tur leder till djupare inlevelseförmåga och medkänsla med både sig själv och med andra varelser.

Om man vill utöva zen seriöst så är grundförutsättningen att man gör zazen, zenmeditation regelbundet. Beroende på vilken sorts liv man lever så kan det variera hur mycket zazen man har möjlighet att göra. På ett zentempel eller liknande (som t.ex. Zengården) där zen utövas ”på heltid” kan många timmar zazen per dag förekomma. De flesta zenutövare som lever ”vanliga” liv med arbete, familjeansvar etc. kanske hinner med ett eller två pass zazen om dagen hemma, samt att man kanske besöker ett zencenter regelbundet för att sitta tillsammans med andra.

Relationen mellan lärare och elev är en essentiell del av zenutövande. Läraren guidar eleven längs vägen både med hjälp av individuella instruktioner – det som kallas dokusan på japanska – och genom att tala inför en grupp elever – teisho på japanska.

Stockholm Zen Center   |   e-mail: info@stockholmzencenter.se   |   Form är tomhet    |   Tomhet är form