2022-05-21  Introduktion

Introduktion till zenbuddhistisk meditation på Stockholm Zen Center lördag 21:a maj kl. 13:00-17:00.
Kostnaden är 500 kr och inkluderar en gratis prova-på-månad då du kan delta i verksamheten så mycket du vill.
För anmälan, kontakta: introduktion@stockholmzencenter.se

För alla

2022-05-22  Lekmannaordination

Efter sittning med dokusan söndag 22 maj kommer André Farstad att ordineras till lekman i de Tre Juvelernas Orden under en ceremoni ledd av Sante Roshi.

Endast för medlemmar

2022-05-22  Dokusan

I samband med kvällssittningen finns det möjlighet att gå på dokusan med Sante Roshi.

Endast för medlemmar

2022-05-24  Dokusan

I samband med kvällssittningen finns det möjlighet att gå på dokusan med Sante Roshi.

Endast för medlemmar

2022-05-31  Inställd zazen

Tisdagen den 31 maj är det ingen sittning på centret, pga. zendoledarmöte.

Endast för medlemmar

Det finns möjlighet att hyra Stockholm Zen Centers ljusa och fräscha lokaler på Erstagatan under de tider då vi inte själva har verksamhet. För mer information klicka här!

Stockholm Zen Center   |   e-mail: info@stockholmzencenter.se   |   Form är tomhet    |   Tomhet är form