2017-09-03  Kläder i omklädningsrummet

Nu har vi rensat ut omklädningsrummen. De kläder och dräkter som vi rensat ut kommer att stå kvar i påsar i omklädningsrummen i ytterligare en månad. Sedan skänks de till bättre behövande. Sanghaledningen

Endast för medlemmar

2017-09-25  Daisan

I samband med zazen ges daisan.

Endast för medlemmar

2017-10-07  Introduktion

Introduktion till zazen på Stockholm Zen Center lördag 7:e oktober kl. 13:00-17:00, kostnad 400 kr. För anmälan, kontakta: introduktion@stockholmzencenter.se

För alla

2017-10-08  Zazenkai med jukai

Sangen Salo kommer att leda jukaiceremoni, ge daisan och hålla dharmatal. Dharmatalet kommer att handla om jukai som är att ta emot de buddhistiska föreskrifterna.

Endast för medlemmar

2017-11-11  Introduktion

Introduktion till zazen på Stockholm Zen Center: lördag 11:e november kl. 13:00-17:00, kostnad 400 kr. För anmälan, kontakta: introduktion@stockholmzencenter.se

För alla

Det finns möjlighet att hyra Stockholm Zen Centers ljusa och fräscha lokaler på Erstagatan under de tider då vi inte själva har verksamhet. För mer information klicka här!

Stockholm Zen Center   |   e-mail: info@stockholmzencenter.se   |   Form är tomhet    |   Tomhet är form