2019-01-19  Introduktion

Introduktion till zenbuddhistisk meditation på Stockholm Zen Center lördag 19:e januari kl. 13:00-17:00. Kostnaden är 500 kr och inkluderar en gratis prova-på-månad då du kan delta i verksamheten så mycket du vill.

För anmälan, kontakta: introduktion@stockholmzencenter.se

För alla

2019-01-20  Dharmatal

I samband med zazen kommer Torbjörn Zetterberg hålla ett dharmatal.

Endast för medlemmar

2019-01-27  Jukai

I samband med zazen leder en av samfundets präster Metta Zorkrot en jukaiceremoni. (Jukai: ta emot de buddhistiska föreskrifterna)

Endast för medlemmar

2019-02-03  Årsmöte

Stockholm Zen Centers årsmöte hålls på centret kl 10-12.

Endast för medlemmar

2019-02-03  Bokcirkel

Efter årsmötet läser vi ur Vimalakirtisutran (se separat utskick). Läs så mycket du vill, fundera över vilken världsbild som sutran presenterar och dela med dig av dina upptäckter på nästa möte. Ingen anmälan krävs, utan det är bara att dyka upp, erfarna såväl som nybörjare.

Endast för medlemmar

2019-02-09  Introduktion

Introduktion till zenbuddhistisk meditation på Stockholm Zen Center lördag 27:e oktober kl. 13:00-17:00. Kostnaden är 500 kr och inkluderar en gratis prova-på-månad då du kan delta i verksamheten så mycket du vill.

För alla

2019-02-10  Dharmatal

I samband med zazen håller Marcus Danielsson dharmatal.

Endast för medlemmar

2019-02-24  Zazenkai

Heldagssittning på centret: kl. 9:00-16:00.

Ingen anmälan är nödvändig.

Endast för medlemmar

2019-02-26  Dokusan

I samband med kvällssittningen finns det möjlighet att gå på dokusan med Kanja Roshi.

Endast för medlemmar

2019-02-27  Dokusan

I samband med kvällssittningen finns det möjlighet att gå på dokusan med Kanja Roshi.

Endast för medlemmar

2019-02-28  Dokusan

I samband med kvällssittningen finns det möjlighet att gå på dokusan med Kanja Roshi.

Endast för medlemmar

2019-03-19  Introduktion

En fördjupad introduktion till zenbuddhistisk meditation. Vi träffas fyra tisdagskvällar: 19/3, 26/3, 2/4 och 9/4 kl 18:30 - 20:30.
Kostnaden är 1000 kr och inkluderar en gratis prova-på-månad efter kursen då du kan delta i verksamheten så mycket du vill. För mer information och anmälan, kontakta: introduktion@stockholmzencenter.se

För alla

Det finns möjlighet att hyra Stockholm Zen Centers ljusa och fräscha lokaler på Erstagatan under de tider då vi inte själva har verksamhet. För mer information klicka här!

Stockholm Zen Center   |   e-mail: info@stockholmzencenter.se   |   Form är tomhet    |   Tomhet är form