2017-09-03  Kläder i omklädningsrummet

Nu har vi rensat ut omklädningsrummen. De kläder och dräkter som vi rensat ut kommer att stå kvar i påsar i omklädningsrummen i ytterligare en månad. Sedan skänks de till bättre behövande. Sanghaledningen

Endast för medlemmar

2017-09-25  Daisan

I samband med zazen ges daisan.

Endast för medlemmar

2017-10-07  Introduktion

Introduktion till zazen på Stockholm Zen Center lördag 7:e oktober kl. 13:00-17:00, kostnad 400 kr. För anmälan, kontakta: introduktion@stockholmzencenter.se

För alla

2017-10-08  Zazenkai med jukai

Sangen Salo kommer att leda jukaiceremoni, ge daisan och hålla dharmatal. Dharmatalet kommer att handla om jukai som är att ta emot de buddhistiska föreskrifterna.

Endast för medlemmar

2017-11-11  Introduktion

Introduktion till zazen på Stockholm Zen Center: lördag 11:e november kl. 13:00-17:00, kostnad 400 kr. För anmälan, kontakta: introduktion@stockholmzencenter.se

För alla

På Stockholm Zen Center har vi formell zenmeditation, zazen, fem gånger i veckan. En till två gånger per månad anordnas en heldagssittning, zazenkai, och en dag i månaden är det introduktion i zazen för dig som är intresserad av att börja med zen och zenmeditation.


Löpande schema

Nedan finner du löpande schema för Stockholm Zen Center. Endast medlemmar och prov-medlemmar kan delta i de reguljära kvälls- och morgonsittningarna. Håll utkik i aktuellt-menyn till vänster för eventuella schemaändringar!
Stockholm Zen Center   |   e-mail: info@stockholmzencenter.se   |   Form är tomhet    |   Tomhet är form