2022-05-21  Introduktion

Introduktion till zenbuddhistisk meditation på Stockholm Zen Center lördag 21:a maj kl. 13:00-17:00.
Kostnaden är 500 kr och inkluderar en gratis prova-på-månad då du kan delta i verksamheten så mycket du vill.
För anmälan, kontakta: introduktion@stockholmzencenter.se

För alla

2022-05-22  Lekmannaordination

Efter sittning med dokusan söndag 22 maj kommer André Farstad att ordineras till lekman i de Tre Juvelernas Orden under en ceremoni ledd av Sante Roshi.

Endast för medlemmar

2022-05-22  Dokusan

I samband med kvällssittningen finns det möjlighet att gå på dokusan med Sante Roshi.

Endast för medlemmar

2022-05-24  Dokusan

I samband med kvällssittningen finns det möjlighet att gå på dokusan med Sante Roshi.

Endast för medlemmar

2022-05-31  Inställd zazen

Tisdagen den 31 maj är det ingen sittning på centret, pga. zendoledarmöte.

Endast för medlemmar

På Stockholm Zen Center har vi formell zenmeditation, zazen, fem gånger i veckan. En till två gånger per månad anordnas en heldagssittning, zazenkai, och en dag i månaden är det introduktion i zazen för dig som är intresserad av att börja med zen och zenmeditation.


Löpande schema

Nedan finner du löpande schema för Stockholm Zen Center. Endast medlemmar och prov-medlemmar kan delta i de reguljära kvälls- och morgonsittningarna. Håll utkik i aktuellt-menyn till vänster för eventuella schemaändringar!
Stockholm Zen Center   |   e-mail: info@stockholmzencenter.se   |   Form är tomhet    |   Tomhet är form