2018-12-10  Juluppehåll

Sista ordinarie sittning före Jul blir torsdag 20 december. Följande dagar håller vi sittning under juluppehållet:

Söndag 30/12
Onsdag 2/1
Söndag 6/1

Därefter drar ordinarie schema igång igen måndag 7 januari.

Endast för medlemmar

2018-12-15  Zazenkai

Heldagssittning på centret: kl. 9:00-16:00. Marcus Danielsson håller dharmatal.

Ingen anmälan krävs.

Endast för medlemmar

2018-12-17  Daisan

I samband med zazen ger Lars Eriksson daisan.

Endast för medlemmar

2019-01-05  Introduktion

Introduktion till zenbuddhistisk meditation på Stockholm Zen Center lördag 5:e januari kl. 13:00-17:00. Kostnaden är 500 kr och inkluderar en gratis prova-på-månad då du kan delta i verksamheten så mycket du vill.

För anmälan, kontakta: introduktion@stockholmzencenter.se

För alla

2019-01-19  Introduktion

Introduktion till zenbuddhistisk meditation på Stockholm Zen Center lördag 19:e januari kl. 13:00-17:00. Kostnaden är 500 kr och inkluderar en gratis prova-på-månad då du kan delta i verksamheten så mycket du vill.

För anmälan, kontakta: introduktion@stockholmzencenter.se

För alla

2019-01-30  Dharmatal

I samband med zazen håller Patrik Hultin dharmatal.

Endast för medlemmar

Våra lärare

Sante Poromaa roshi har utövat zen sedan början av 80-talet och varit zenlärare på heltid i över ett decennium. Han började utöva som elev till Philip Kapleau roshi, författaren till Zens Tre Pelare, och blev sedan elev till Kapleaus efterträdare Bodhin Kjolhede roshi.

Kanja Odland roshi började sin zenträning 1984 som elev till både Kapleau roshi och Kjolhede roshi. Hon har undervisat sedan 2001.

Båda våra lärare har fått inka i Cloud-Water Sangha-traditionen och har därmed tillstånd att undervisa. Deras undervisning har en stark förankring i japansk zen men utan något tvång att behålla former som inte passar i en västerländsk kontext. Under åren har deras undervisningsstil utvecklats som en konsekvens av deras strävan att både bevara zentraditionens värdefulla former och göra zen tillgängligt och relevant för dagens människor. Deras metod handlar först och främst om att ”uppleva själv”. Eleven uppmuntras att själv utforska verkligheten med hjälp av sitt utövande. Samtidigt utgår undervisningen också från den rika zenlitteraturen vilket bland annat inkluderar tre koansamlingar (Mumonkan, Hekiganroku och Shoyoroku), de buddhistiska sutrorna och olika zenmästares texter.

Båda lärare studerar också andra traditioner och ämnesområden och deras teishos (tal hållna inför utövarna) kan behandla vitt skilda områden som fysik, konsumism, klimatförändringar och föräldraskap. De är aktiva i det intellektuella och kulturella livet i Sverige och deltar i paneldiskussioner och kommittéer. Båda studerade från början konst och Kanja roshi uppehåller ett intresse för fotografering. Sante roshi har publicerat en bok som behandlar den gemensamma grunden inom vetenskap och Buddhism, Varandets Väv.


Vår tradition

Philip Kapleau roshi är välkänd som en av de tidiga lärare som tog zenpraktiken till väst. Han skrev ett flertal böcker, bland annat Zens Tre Pelare – den första boken på engelska att behandla zen som praktik. Han grundade Rochester Zen Center 1966 och undervisade också i Sverige regelbundet från 1981. Zengårdens tradition bygger på dessa besök och idag är vi en del av Cloud-Water Sangha, en grupp av självstående Zen Centra grundade av Kapleaus efterträdare Bodhin Kjolhede roshi.

Kapleau roshi tränade i Japan i Harada-Yasutani-traditionen av Zen. Harada-Yasutani-traditionen grundades 1950 av två framstående zenlärare, Harada Daiun Sogaku roshi och Haku’un Yasutani roshi. Till skillnad från många japanska zenlärare på den tiden, ansåg de båda att det var viktigt att göra zenpraktiken tillgänglig för lekmän med familj och arbete, samt för de många västerlänningar som kom till Japan för att hitta autentisk zenpraktik. År 1951 var Philip Kapleu en av de första västerlänningarna att bli deras elev. Efter 13 års zenträning i japan, återvände Kapleau till Amerika och 1965 fick han mandat att själv lära ut. Han fortsatte att lära ut och skriva i över trettio år.

Stockholm Zen Center   |   e-mail: info@stockholmzencenter.se   |   Form är tomhet    |   Tomhet är form