Våra Lärare

Sante Poromaa roshi har utövat zen sedan början av 80-talet och varit zenlärare på heltid i över ett decennium. Han började utöva som elev till Philip Kapleau roshi, författaren till Zens Tre Pelare, och blev sedan elev till Kapleaus efterträdare Bodhin Kjolhede roshi.

Kanja Odland roshi började sin zenträning 1984 som elev till både Kapleau roshi och Kjolhede roshi. Hon har undervisat sedan 2001.

Båda våra lärare har fått inka i Cloud-Water Sangha-traditionen och har därmed tillstånd att undervisa. Deras undervisning har en stark förankring i japansk zen men utan något tvång att behålla former som inte passar i en västerländsk kontext. Under åren har deras undervisningsstil utvecklats som en konsekvens av deras strävan att både bevara zentraditionens värdefulla former och göra zen tillgängligt och relevant för dagens människor. Deras metod handlar först och främst om att ”uppleva själv”. Eleven uppmuntras att själv utforska verkligheten med hjälp av sitt utövande. Samtidigt utgår undervisningen också från den rika zenlitteraturen vilket bland annat inkluderar tre koansamlingar (Mumonkan, Hekiganroku och Shoyoroku), de buddhistiska sutrorna och olika zenmästares texter.

Båda lärare studerar också andra traditioner och ämnesområden och deras teishos (tal hållna inför utövarna) kan behandla vitt skilda områden som fysik, konsumism, klimatförändringar och föräldraskap. De är aktiva i det intellektuella och kulturella livet i Sverige och deltar i paneldiskussioner och kommittéer. Båda studerade från början konst och Kanja roshi uppehåller ett intresse för fotografering. Sante roshi har publicerat en bok som behandlar den gemensamma grunden inom vetenskap och Buddhism, Varandets Väv.


Vår Tradition

Philip Kapleau roshi är välkänd som en av de tidiga lärare som tog zenpraktiken till väst. Han skrev ett flertal böcker, bland annat Zens Tre Pelare – den första boken på engelska att behandla zen som praktik. Han grundade Rochester Zen Center 1966 och undervisade också i Sverige regelbundet från 1981. Zengårdens tradition bygger på dessa besök och idag är vi en del av Cloud-Water Sangha, en grupp av självstående Zen Centra grundade av Kapleaus efterträdare Bodhin Kjolhede roshi.

Kapleau roshi tränade i Japan i Harada-Yasutani-traditionen av Zen. Harada-Yasutani-traditionen grundades 1950 av två framstående zenlärare, Harada Daiun Sogaku roshi och Haku’un Yasutani roshi. Till skillnad från många japanska zenlärare på den tiden, ansåg de båda att det var viktigt att göra zenpraktiken tillgänglig för lekmän med familj och arbete, samt för de många västerlänningar som kom till Japan för att hitta autentisk zenpraktik. År 1951 var Philip Kapleu en av de första västerlänningarna att bli deras elev. Efter 13 års zenträning i japan, återvände Kapleau till Amerika och 1965 fick han mandat att själv lära ut. Han fortsatte att lära ut och skriva i över trettio år.

Introduktioner

Kortare introkurs till zazen (zenbuddhistisk meditation)

Under denna kurs på fyra timmar ligger fokus på grunderna för sittande meditation. Vi går igenom olika sittställningar för att kunna sitta på kudde, pall eller stol och utforskar metoder för att kunna rikta vår uppmärksamhet mot nuet. Vi testar även på att sitta två korta pass tillsammans och avslutar med information om medlemskap och tips för att hitta en daglig meditationspraktik. Vi varvar med pauser där vi kan njuta av en kopp te, kex och frukt.
Pris 600 kr

Längre kurs till zazen (zenbuddhistisk meditation)

På denna kurs som är vid fyra tillfällen och två timmar åt gången fördjupar vi oss i zens möjligheter och det finns mer tid för frågor, feedback och zazen. Vi läser även några korta texter till varje tillfälle som vi gemensamt reflekterar kring. Denna kurs ger dig möjligheten att under en fyraveckorsperiod få rikligt med stöd för att komma igång med din dagliga meditation och hur du kan integrera den i din vardag.
Pris 1000 kr.

Datum för våra introduktionskurser hittar du i vänsterfliken. Anmälan görs till introduktion@stockholmzencenter.se

Inför första besöket

För att komma och sitta med oss på Stockholm Zen Center krävs att du gått någon av våra introduktioner. När du kommer till en sittning för första gången så bör du vara på plats minst 20 minuter före själva sittningen börjar. Har du några frågor så passa på att prata med zendoledaren före den formella zazen börjar. Våra formella sittningar brukar innehålla tre 30 minuters pass med zazen, varvat med kinhin, gående meditation.

Zendoregler

I zendon vill vi minimera distraktioner genom att…
… sitta stilla och röra oss tyst och hänsynsfullt
… klä oss i lösa, mörka, dämpade och enfärgade kläder, utan text, loggor eller mönster
… undvika shorts, tights, sjalar, filtar, huvtröjor, linnen och ljusa strumpor
… lämna klockor, större smycken och mobiltelefoner avstängda i omklädningsrummen

Medlemsavgifter

Stockholm Zen Center och Zenbuddhistiska Samfundets verksamhet är beroende av medlemsavgifterna och frivilliga insatser. Stockholm Zen Center är en medlemsförening och som medlem har du röst- och beslutsrätt vid den årliga stämman. Årsavgiften för medlemskap är 3.600 kr. Från SZC går 1/3 av medlemsavgiften till samfundet vilket möjliggör heltidsträning, sesshiner och annan verksamhet på Zengården som är tillgängligt för oss alla. Som medlem kan du besöka Zengården, köpa dräkt, kuddar och andra textilier samt rökelse och böcker till förmånliga priser. I medlemskapet ingår dessutom samfundets tidskrift, ZENDO, som utkommer med två nummer per år.

I möjligaste mån ber vi alla att betala årsvis och tydligt ange avsändare och period då detta underlättar för bokföringen och därmed håller nere våra kostnader. För er som vill betala för en längre period i förskott – vänligen betala endast för innevarande år, dvs. betala inte för 2019 förrän i januari 2019. Vi kommer regelbundet att sammanställa registret för eventuella påminnelser. Vill man avsluta sitt medlemskap kontaktar man info@stockholmzencenter.se och informerar om det. För personer med pressad ekonomi finns möjligheten att ansöka om reducerad medlemsavgift från styrelsen.
PlusGiro: 47 52 93-7
Swish: 123 018 25 35

Zengården

Zengården ligger vackert belägen på landet i Bergslagen mellan Arboga och Örebro, cirka två timmars resa västerut från Stockholm. På Zengården bedriver vi traditionell tempelträning på heltid, anordnar sesshiner, håller kurser med mera. Här arrangeras också olika högtider som nyår och vesak (firandet av Buddhas födelse). Verksamheten riktar sig till såväl nybörjare som erfarna. Människor från hela världen kommer hit och därför kan instruktioner också ges på engelska. Du kan komma för såväl en dag som för en längre tid. För mer information om vistelse på Zengården kontakta förste zendoledaren via email zendoleader@zentraining.org eller telefon 076 149 5374.

Buddha

Buddhan på altaret representerar vår inneboende buddhanatur, och avbildar även Siddharta Gautama, buddhismens grundare. Ordet buddha betyder “vaken” på sanskrit.

Kyosaku

Käppen som ligger på altaret kallas för kyosaku. Den används under zazen för att stimulera akupressurpunkter mellan skulderbladen i syfte att få spänningar i axlarna att släppa och för att hjälpa en att hålla sig vaken och alert.

Gassho

Gassho Innebär att man håller handflatorna mot varandra. Ofta gör man det i samband med en sittande eller stående bugning.

Prostration

Traditionell bugning där man går ner och sätter knäna och pannan i golvet och lyfter upp handflatorna. Man brukar säga att man i prostrationen lyfter upp sin egen inneboende buddhanatur.

Zazen

Zazen betyder sittande meditation. Under zazen på Stockholm Zen Center förväntas man sitta still. Detta för att göra det lättare att stilla sitt sinne och för att inte störa andra.

Kinhin

Kinhin, gående meditation, görs med blicken sänkt och med full uppmärksamhet på övningen. Man försöker hålla samma tempo som zendoledaren. Under kinhin har man möjlighet att lämna zendon för att gå på toaletten eller dricka vatten.

Dokusan

Dokusan betyder ”att gå ensam”. Det är ett enskilt möte mellan lärare och elev/utövare. I dokusan kan man ta upp frågor som har med utövandet att göra. Dokusan är alltid frivilligt. DAISAN går till på samma sätt som dokusan men ges av en erfaren utövare som inte är lärare.

Teisho

Teisho är ett tal av en zenlärare som ges i samband med zazen. Vi ser det som en form av zazen så vi sitter med sänkt blick och rak rygg. DAHARMATAL liknar teisho men ges av en erfaren utövare som inte är lärare.

De Fyra Löftena

Zazen avslutas vanligtvis med recitation av dessa fyra löften tre gånger:
“Alla oräkneliga varelser förbinder jag mig att befria
Ändlösa, blinda begär förbinder jag mig att genomskåda
Dharmaportar utan gräns förbinder jag mig att öppna
Buddhas oändliga väg förbinder jag mig att leva”

De fyra löftena beskriver bodhisattvaidealet - att utöva för alla varelsers skull, inte enbart ens egen - som är centralt inom mahayanabuddhismen och zenutövandet.

Recitation

Recitationen är en form av zazen. Det betyder att man sitter med rak rygg och låter kraften komma från hara, nedre delen av buken. Vanligtvis sitter man i seiza (knäsittande) och om man använder ett recitationshäfte är det viktigt att man håller upp det så att man inte behöver böja på nacken.

Efter Zazen

Efter sittningen lämnar man sin plats så att det inte syns att man har suttit där. Dynan slätas till och kudden trycks upp. Eventuella stödkuddar återlämnas till kuddförrådet. Man försäkrar sig även om att det ser likadant ut på övriga platserna.

Sesshin

Sesshin är det japanska ordet för zenretreat och kan översättas med “att ena sinnet”. Våra sesshiner är fyra eller sju dagar långa. Det är tystnad under hela sesshinen och det formella schemat är mellan kl 4.15 och kl. 21.45. Under en sesshin är det zazen, recitation, teisho, dokusan, arbete och viloperioder varje dag. Det är ett utmärkt tillfälle att lägga allt annat åt sidan och gå djupare i sitt utövande.

Lärare och att Bli Elev

I utövandet av zen är relationen mellan lärare och elev central. Det japanska ordet för lärare är sensei och betyder“ någon som gått före”. Syftet med att bli elev är att fördjupa sitt åtagande till praktiken och traditionen. Inom Zenbuddhistiska samfundet kan man bli elev till en eller båda våra lärare. Att bli elev är alltid något som sker på den blivande elevens initiativ. En medlem behöver inte vara elev för att gå på dokusan.

Jukai

På Stockholm zencenter finns det möjlighet att ett par gånger varje år ta emot de zenbuddhistiska föreskrifterna. Denna ceremoni kallas för jukai. Traditionellt sett konverterar man till buddhismen första gången man tar jukai. I ceremonin tar vi tillflykt till Buddha, Dharma och Sangha - det tre juvelerna - och uttrycker en strävan att leva efter föreskrifterna så gott vi kan i vårt vardagliga liv.

De 3 Juvelernas Orden

De 3 Juvelernas Orden är en aktiv orden inom Zenbuddhistiska Samfundet som leder den andliga verksamheten tillsammans med lärarna. Det finns lekmanna- och prästordinerade inom orden. För att bli novis måste man ha varit medlem i Zenbuddhistiska samfundet i minst sju år, tagit emot jukai och vara elev till någon av lärarna.

Rakusu

Ett sätt att formalisera sitt åtagande är att bära en rakusu. Den ger uttryck för att utövandet av Buddhas väg är centralt i ens liv. Rakusun bär vi framför allt när vi gör zazen. För att få sy sin rakusu måste man vara elev till någon av lärarna och ha tagit emot jukai. Under ceremonin när man symboliskt får rakusun av läraren får man även ett buddhistisk inspirationsnamn.

Dräkt

Dräkt finns att låna på centret. Om du vill ha en egen så kan du kontakta zengården så förmedlar de någon som kan sy en åt dig mot betalning.

Stockholm Zen Center   |   e-mail: info@stockholmzencenter.se   |   Form är tomhet    |   Tomhet är form