Medlemskap

Stockholm Zen Center (SZC) och Zenbuddhistiska Samfundets verksamhet är beroende av medlemsavgifter och frivilliga insatser. Stockholm Zen Center är en medlemsförening och som medlem har du röst- och beslutsrätt vid den årliga stämman.

Som medlem kan du ta del av traditionell zenträning:

  • Utöva zenbuddhistisk meditation (zazen)
  • Möjligheten att träffa en zenlärare (dokusan)
  • Lyssna till tal av lärarna (teisho)
  • Meditera under en heldag (zazenkai)
  • Besöka Zengården för meditationsretreat mm. (sesshin)
  • Delta i zenbuddhistiska ceremonier

Årsavgiften för medlemskap är 3.600 kr. Det går bra att betala månadsvis, 300 kr/mån. För personer med pressad ekonomi finns möjligheten att ansöka om reducerad medlemsavgift från styrelsen. Om du varit medlem förut och vill återuppta ditt medlemskap behöver du fylla i en ny medlemsblankett (se nedan).

I möjligaste mån ber vi alla att betala årsvis och tydligt ange avsändare och period då detta underlättar för bokföringen och därmed håller nere våra kostnader. För er som vill betala för en längre period i förskott – vänligen betala endast för innevarande år, dvs. betala inte för 2023 förrän i januari 2023.

PlusGiro: 47 52 93-7
Swish: 123 018 25 35

För att bli medlem behöver du gå en introduktionskurs. Anmälan görs till introduktion@stockholmzencenter.se. Aktuella datum finns i vänsterfliken på hemsidan. I kursavgiften ingår en gratis månad då du kan pröva på att delta så mycket du önskar. Efter provmånaden är slut får du ett mejl med en förfrågan om medlemskap. Du behöver då fylla i en medlemsblankett så vi kan registrera dig i vårt register. Du kan skriva ut blanketten här och posta eller lämna den på centret. Den finns även på centret om du vill fylla i den där.

När du registrets som medlem får du vårt månadsbrev med aktuell information om verksamheten på centret. Dessutom ingår samfundets tidskrift, ZENDO, som utkommer med två nummer per år. Du får även tillgång till medlemssidorna där du hittar bla. inspelade tal av lärarna, gamla utgåvor av Zendo, recitationshäftet och andra zenbuddhistisk texter.

Från SZC går 1/3 av medlemsavgiften till samfundet vilket möjliggör heltidsträning, retreater och annan verksamhet på Zengården som är tillgängligt för oss alla. Som medlem kan du besöka Zengården till ett reducerat pris (se priser här).

Vi kommer regelbundet att sammanställa registret för eventuella påminnelser. Vill man avsluta sitt medlemskap kontaktar man oss och informerar om det.

Om du har frågor mejla oss gärna på info@stockholmzencenter.se

Stockholm Zen Center   |   e-mail: info@stockholmzencenter.se   |   Form är tomhet    |   Tomhet är form